Naamswijziging

Uit GeoWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je een reeds eerder gekozen naam bij je inschrijving op de website van geocaching.com of geocaching.nl wilt veranderen. Om deze naam te wijzigen, dien je onderstaande procedures te volgen:

(Vertaald vanuit het Engels)

8.13. Wijzigen gebruikersnaam: (GEOCACHING.COM)

Als je je gebruikersnaam wilt veranderen, dan kan je dit zelf doen door te gaan naar "Manage Your Profile":

Manage Your Profile:


Bedenk je echter, dat deze naam gebruikt gaat en blijft worden op alle Groundspeak websites !

Opmerking: Soms blijkt een gekozen gebruikersnaam niet toegestaan om verschillende redenen. Als dit gebeurt wordt je gevraagd om

een andere gebruikersnaam te kiezen. Groundspeak behoud zich het recht voor om gebruikersnamen zelfstandig aan te passen.

Wijzigingen van gebruikersnamen moeten voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik.


Gebruikersnamen moeten tussen 2 en 20 letters lang zijn.

Als een gebruikersnaam al bestaat en ooit is toegestaan, of als de gebruikersnaam op wat voor een manier dan ook ooit gebruikt is,

dan zal die gebruikersnaam niet toegestaan worden.

Als een nieuwe gebruikersnaam is gebruik is genomen, blijven je statistieken hetzelfde. De cahces en trackables die je eigendom

zijn blijven ook je eigendom met de nieuwe gebruikersnaam. Je hoeft deze gegevens dus niet over te zetten naar je nieuwe

gebruikersnaam. Je wilt wellicht wel bij caches die je zelf hebt geplaatst, je nieuwe naam plaatsen in het veld "Cache Placed By:"


Gerelateerde pagina's:

Deleting My Account

Merge or Combine Multiple Usernames into a Team Username


Wijziging gebruikersnaam: (GEOCACHING.NL)

De naamswijziging op onze website kan niet zelfstandig worden uitgevoerd, maar dient handmatig te worden uitgevoerd door een van de admins. Maakt hiertoe een verzoek aan, door middel van ons ticketsysteem !

Bedenkt echter goed, dat de naamswijziging op geocaching.nl alleen wordt doorgevoerd in het forum en in de chat. Je account bij geocaching.nl is gekoppeld aan je account bij geocaching.com, dus je statistieken blijven wel in tact maar je naamswijziging gaat niet automatisch over naar geocaching.com. Daar moet dus bovenstaande procedure worden gevolgd.

Het werken met verschillende namen en inlogprocedures bij twee verschillende websites waar de gegevsn niet meer hand en hand lopen kan tot verwarring leiden.

Persoonlijke instellingen